Wat te denken na 20 weken coronamaatregelen-crisis?


Het is me wat … En het wordt met de dag hallucinanter.

Overgenomen uit een nieuwsbrief van Peter Vereecke (Klik hier voor de originele nieuwsbrief)

In zo’n chaotische situaties is het belangrijk eerst zelf een helder inzicht te hebben vooraleer in actie te kunnen schieten. En dat is echt niet zo eenvoudig. In mijn vorige nieuwsbrief probeerde ik het bredere kader te schetsen. Wie deze mail niet
ontvangen heeft kan mij dit laten weten. Nu wil ik wat dieper inzoomen op de feitelijke kern van het corona-fenomeen.

Hoe is het allemaal begonnen?

Wei Guixian zou de naam zijn van de eerste Chinees die zich op 10 december 2019 ziek aanmeldt in het ziekenhuis van Wuhan. In de paar dagen nadien volgen er nog. De meesten lijken gegeten te hebben op de vismarkt van megastad Wuhan. Allen kampen ze met ademhalingsproblemen, koorts en afnemende witte bloedcellen.

Wat was hiervan de oorzaak?

Dat kon van alles zijn, denken we maar aan de niet zo hygiënische omstandigheden van voedselbereiding op die markt. Maar neen, men gaat onmiddellijk uit van een vermoeden van infectie, in eerste instantie door een bacterie. Als echter na drie dagen de antibiotica-behandeling niet helpt vermoedt én besluit men dat het een virus moet zijn.
Virussen behoren tot de grote groep van microben samen met bacteriën, schimmels, algen. Er zouden zo’n 100 miljoen soorten micro-organismen bestaan, die we niet zien maar die samen 2/3 uitmaken van wat op de aarde leeft. We hebben er zo’n 4 kg van in ons lichaam. Ze zijn echt heel klein. Op de punt van een naald is bv. plaats voor één miljoen bacteriën.

Deze kleine snoodaards worden aanzien als de belangrijkste verklaring van ziekten. Het is vooral Louis Pasteur die dit inzicht heeft vastgelegd in de ‘microben-theorie’. Concreet: we worden ziek omdat er iets vies bij ons binnenkomt.

We stellen ons niet meer de vraag of dat ook werkelijk zo is. Ook ik heb dit heel mijn leven in vertrouwen zo aangenomen. En toch was daar eind negentiende eeuw nogal wat discussie over omdat geen enkele proefneming deze veronderstelling kon bewijzen. Geen enkele!

In 2011 beloofde bioloog Stefan Lanka de som van 100.000 eur aan wie het bestaan van het mazelenvirus kon bewijzen. Iemand claimde dit bedrag, maar de slotsom van de rechtsgang was dat het Duits Hooggerechtshof concludeerde in 2017 dat het mazelen-virus niet bestaat en dat geen enkele wetenschappelijke studie dit bewijst.

In 2019 werd in Duitsland de vaccinatie tegen mazelen verplicht … Begrijpe wie begrijpen kan …

Een inzicht verwerven in wat een virus is en doet, gaat uiteindelijk over de vraag: wat is gezondheid
en wat is ziekte?

Nemen we als voorbeeld de griep. Hoe krijg je dat?

Plaats een gezonde persoon in dezelfde ruimte als mensen, die het zwaar zitten hebben. Laat hen hoesten, proesten, niezen, luid praten, enz. Neem zelfs vochten uit hun neus en keel en breng deze rechtstreeks over … onze gezonde held zal niet ziek worden.
Ten tijde van de ‘Spaanse’ griep werd dat ettelijke keren geprobeerd zowel bij mensen als paarden, maar telkens zonder ook maar één besmetting!

Dat zet je toch wel aan tot denken. Ik heb afgelopen 15 jaar al zo dikwijls mijn mening (= wat mij geleerd is en voorgehouden wordt) moeten herzien. Zou dit ook kunnen gelden voor wat al die micro-organismen – en in deze crisis vooral virussen – zijn en wat ze doen?

De geschiedenis is de proloog van het verleden en is geschreven door de overwinnaars. Onze Franse chemicus (geen arts!) heeft het inderdaad gehaald. De voornaamste reden is dat hij door heel invloedrijke machten werd gesteund, die lucratieve en andere plannen hadden met de geneeskunde.
Sindsdien zien we onze gezondheid als een broos goed, dat belaagd wordt door allerlei soorten onzichtbare indringers van buitenaf. We zitten dus constant in oorlog. Elk van ons is door de coronahysterie een rondwandelende bio-terrorist geworden.

Vooral de deelgroep virussen hebben niet zo’n goede naam. Het Latijnse woord ‘virus’ betekent nl. ‘vergif’. Vanuit mijn opleiding weet ik ook de betekenis van kleine varianten hierop: vir = man en vis = macht. Julius Caesar schreef dat van alle Galliërs de Belgen de dappersten waren. In de grote microben-familie zijn virussen volgens de ‘klassieke’ geneeskunde de meest te beduchten vijanden.
Daarvan zouden er zo’n 320.000 soorten zijn. En ze zijn overal: in iedere m³ lucht kunnen er tot 40 miljoen van die dingen zijn. Nogmaals: je kan er onmogelijk voor wegduiken want ze zijn zo klein. We spreken over een ‘grootte’ van 0,1 micron = één tienduizendste van een millimeter.

Terug naar China,

waar de specialisten in verband met die ‘nieuwe’ soort ziekte, die dus door een virus ‘moest’ veroorzaakt zijn, ook wouden bepalen welk ‘nieuw’ soort virus de oorzaak moest zijn van die griepachtige fenomenen. Om dat uit te pluizen heeft men dus wat longvocht genomen.
Merkwaardig is dat men dit deed bij slechts 7 van de 198 patiënten.
Deze stalen moesten dan onderzocht worden op hun inhoud volgens de onder Pasteuristen beproefde methode van de ‘ gouden standaard ‘. Kort samengevat moet je eerst datgene waarvan je denkt dat het de oorzaak is van de ziekte isoleren, zuiveren en identificeren. Dat is niet gebeurd.

Men was blijkbaar van in het begin heel doelgericht op zoek niet naar een virus maar naar genetisch materiaal, dat ‘moest’ afkomstig zijn van een virus. Dat was dus een aanname waarvoor geen enkel bewijs was op voorhand of controle achteraf. Als je in je hand alleen maar een hamer hebt dan zoek en vind je alleen maar een nagel.Omdat dit alles zo minuscuul klein is heeft men die stalen longvocht aangelengd om ze te kunnen vergroten en een beter zicht te krijgen op die ene naald in de hooiberg. Daarvoor heeft men gebruik gemaakt van menselijke longkankercellen en cellen van apennieren. Je schrikt wel wat als je dit leest, maar het doet erg denken aan de brouwsels die men gebruikt voor de productie van vaccins, waar
men zelfs cellen van geaborteerde babies gebruikt.

In Wuhan is dit merkwaardig mengsel dan onder de elektronische microscoop gelegd en eureka!
Maar wat men vond was niet ‘het virus’, doch slechts een deel van een genetische sequens, die in hun ogen van een virus moest zijn. Je voelt het aan: slechts een fragment van een genoom van een partikel, dat behalve een virus eigenlijk van alles kon zijn. Men zocht dus wat men wou vinden.
De totaliteit van het genoom werd dan in zijn geheel gereconstrueerd via computermodellen. En dat men hiermee bijzonder creatief kan zijn weet ondertussen iedereen. Denk maar aan de alarmerende berekeningen door het IPCC van climate change, waarbij het water ons nu reeds aan de lippen moest staan. Een blind vertrouwen in deze werkwijze is niet echt aan te raden want de ervaring leert:

Garbage IN – Garbage OUT

Terug naar dit onvolledig RNA-fragment dat men het etiket gaf van een virus. Dat was dus de boeman. Normaal gezien gaat men dan na of dit bij alle zieken aanwezig is en of dit afwezig is bij normaal gezonde mensen. Geen van beide controles zijn gebeurd.
De volgende stap is dan om het genetisch partikel bij gezonde mensen in te brengen (in de regel een honderdtal) en te controleren of deze ook diezelfde ziektefenomenen krijgen. Ook dit is in Wuhan niet gebeurd.

Met andere woorden: deze elementaire spelregels (gekend als de ‘Koch postulaten’) die de aanhangers van de microben-theorie (moeten) volgen zijn gewoon langs de kant geschoven. Ze ‘vonden’ een RNA-fragment en plakten daarop het etiket ‘virus’, in dit geval ‘SARS-CoV-2’ = het coronavirus en de eraan gekoppelde ziekte werd ‘CoVid-19’ genoemd.

Met alle respect voor de beoefenaars van de medische research maar als leek en zeker als echte wetenschapper kan je niet anders concluderen dan dat de hier gebruikte onderzoeksmethode – dezelfde overigens als voor het oorspronkelijke SARS-CoV-virus – langs alle kanten rammelt.
In goed Engels:

This is very bad science!

Maar het is op deze gammele basis dat al de rest gebouwd is. En dan kan men niet anders dan zich heel ernstige vragen beginnen stellen.

Hoe verspreidt het virus zich eigenlijk?

Via de lucht/aerosolen? Via vochtdruppeltjes van niezen, hoesten, luid spreken? Via contact met objecten? Klaarblijkelijk is het een full scale war en lopen we continu gevaar in allerlei situaties. Het is paniekvoetbal: we moeten van alles doen of niet meer doen. Wat gisteren onzinnig was wordt vandaag verplicht zoals die vermaledijde muilkorven.

Wat te denken van de tests?

 • De PCR-test is de meest gebruikte en zoekt naar genetisch materiaal maar niet van ‘hét coronavirus’ maar van ‘coronavirusachtigen’. Deze bestaan al heel lang en heel veel mensen hebben dit al ‘van nature’ in hun lichaam. Zowel fabrikanten als de uitvinder onderstrepen nochtans uitdrukkelijk dat deze test niet voor diagnose mag gebruikt worden. Er is een foutmarge tot 80%. Wie nu negatief test kan een minuut later positief testen, is dan een besmet geval en belandt dan in de statistieken.
 • Bij de serologische test focust men zich op de aanwezigheid van antilichamen en bij de temperatuurtest meet men aan ingangen van ziekenhuizen met een pistool – gericht op het voorhoofd! – de temperatuur. Beide werkwijzen zijn even onbetrouwbaar als diagnostische methode.

De Tanzaniaanse president liet een aantal ‘anonieme’ stalen onderzoeken en het coronavirus werd aangetroffen in de monsters, die bleken afkomstig te zijn van geiten, papaja-vrucht en zelfs afgedraaide olie. In Afrika heeft men nog gezond verstand en gevoel voor humor. Ook de president van Burundi heeft de WHO buiten zijn land gezet vanwege het corona-geklungel. Enkele dagen later mocht men zijn begrafenis organiseren. Met bepaalde heren is kwaad kersen eten.

Toch zijn het deze ‘almaar stijgende’ cijfers waarmee ‘men’ ons dag in dag uit ieder uur biologeert.
Men stelt het voor als het aantal besmette = zieke mensen, wat het geval niet is. Bovendien drijft men bewust het aantal testen op en daardoor stijgt uiteraard het aantal gevallen waar je genetisch materiaal gaat vinden van wat bij de meeste van ons al als residu aanwezig is ingevolge influenza, wat een normaal en positief reinigingsproces is. Men creëert hierdoor de valse indruk en dreiging dat het coronavirus nog verder aan het uitbreken is en rondom ons allen woedt.

Ook de cijfers van het aantal doden zijn hoogst onbetrouwbaar. Merkwaardig is dat de WHO absoluut verbiedt om autopsie te doen. In Italië heeft men dit toch gedaan. Resultaat: in 99 % van de gevallen waren het mensen van boven de 80 jaar met één tot meerdere heel ernstige gezondheidsproblematieken. Sommigen stellen zelfs dat er niet één corona-dode is: men sterft dus met maar niet ingevolge het virus. De reële kans om dodelijk slachtoffer te worden van dit virus is
heel klein: 0,003 %.

Ja maar er sterven toch mensen

Natuurlijk: er sterven elke dag mensen, waarbij in de beeldvorming de indruk wordt geschapen alsof de ziekenhuizen uitpuilen en de begrafenisondernemers van het ene lijk naar het andere moeten spurten. In België met zijn 11,5 miljoen inwoners en 124 ziekenhuiscampussen verblijven er momenteel 232 corona-mensen in een ziekenhuis, waarvan 39 op
intensieve. Per dag krijgen gemiddeld twee mensen per dag het etiket ‘corona-dode’. Hun gemiddelde leeftijd is bekend …Waarom dus al die paniekdoenerij? Waarom al die heisa met lockdowns, maskers, contact tracing, bubbles, social distancing…? Wat is de zin daarvan voor het ‘terugdringen van de opmars van het virus’? En is het niet heel verdacht dat men al dit soort maatregelen allemaal terzelfdertijd in alle landen zonder veel discussie of inspraak politiek doorvoert, ogenschijnlijk door alle ‘experten’ laat verdedigen en dan continu unisono uittoetert in alle media? Is er daar dan niemand meer met nog één gezonde kritische hersencel? Of zit hier iets meer achter?

Belangrijk is de vraag waaraan men sterft? Bij de corona-doden lijkt er een samenspel te zijn van meerdere factoren:

 • chemische verontreiniging van lucht, grond, water en dus van ons voedsel
 • het verzuurd zijn van ons lichaam
 • vaccinatie
 • leeftijd (jongeren lopen nul risico en kunnen het virus ook niet verspreiden)
 • bepaalde geneesmiddelen zoals ACE-remmers en statines
 • fenomenen zoals obesitas, diabetes, hartproblemen, hoge bloeddruk, …
 • stress (o.a. door al die isolerende verplichtingen) en angst (vooral voor de dood)
 • stralingen allerlei, maar vooral 5G

Dit laatste ( 5G ) is volgens mij – hand in hand met het vaccin – hét grote gevaar en dé sluipende ondermijner van onze fysieke en mentale gezondheid en van ons immuniteitssysteem. Ik kom hierop later nog terug.
Tenenkrommend voor velen is dat zelden of nooit wordt gesproken over hoe je je gezondheid kan beschermen door eenvoudige, natuurlijke middelen en over effectief werkende geneesmiddelen zoals hydroxychloroquine en over het belang van ontspanning, sport, voeding, meditatie. In alles handhaaft men consequent de oorlogsretoriek. Elk is een potentiële terrorist.

Wie zich verdiept in de essentie kan niet anders dan zich vele vragen stellen:

 • Moeten we onze visie over virussen en bacteriën niet herdenken?
 • Worden ze niet door onze eigen cellen aangemaakt?
 • Hebben we ze niet nodig om allerlei vormen van verontreiniging op te lossen?
 • Bestaan ze wel in de natuur want ze kunnen niet op zichzelf leven en hebben een lichaam nodig om te kunnen functioneren?
 • Kunnen ze wel overgedragen worden omdat hun genetische structuur lichaamseigen is en is heel die besmettingsvrees dus niet een grote psychologische hoax?
 • Zegt zelfs WHO-experte Maria Van Kerkhove niet zelf dat het zeer zeldzaam is dat ‘asymptomatische’ mensen (= zonder ziekteverschijnselen) de ziekte kunnen overdragen?
 • Hebben we niet allerlei verdedigingsmechanismen tegen wat van buiten zou willen binnenkomen zoals de huid, de haartjes in de neus, de slijmvliezen en de witte bloedcellen?
 • Is de enige besmettingsvorm niet via rechtstreekse injectie bij vaccinatie en bloedtransfusie?

In alle eerlijkheid ben ik er zelf nog niet volledig uit. Ik moet ook heel bescheiden zijn want ik heb geen opleiding als arts laat staan als (micro)bioloog, viroloog, epidemioloog, vaccinoloog, immunoloog, parasitoloog. Maar hoe hoog moeten we de ‘micro-kennis’ van iedere ‘loog’ inschatten.

Wat weten zij = wat is hen geleerd over wat gezondheid werkelijk is?

Ik neig momenteel wel behoorlijk over in de richting dat de mainstream opvatting over virussen als die ziek- en doodmakende indringers van buitenaf grondig moet bijgesteld worden en misschien zelfs helemaal dient vervangen te worden door de ‘terrein-theorie’, zoals verdedigd door o.a. Antoine Béchamps, de rivaal van Pasteur. Meer en meer echte wetenschappers met een echt open mind en die niet in de dwangbuis zitten van big farma beginnen hierover opnieuw te spreken.
Een grote knonsel waar ik nog mee worstel is deze: waar is men in al die militaire labo’s in al die landen al die decennia dan mee bezig? Toch met biologische oorlogsvoering? Met het ontwikkelen van ‘microben’ allerlei die men zo besmettelijk en dodelijk probeert te maken? Kunnen gemanipuleerde virussen wat natuurlijke niet kunnen, nl. van buitenaf binnendringen? Worden inentingen niet misbruikt om die agressieve dingen bij nietsvermoedende mensen linea directa in
hun lichaam te spuiten? Is het mogelijk dat wat op die manier binnenkomt geactiveerd wordt door
de frequenties van 5G?

Ik sta echt open voor al wie mij nuttige info kan geven. Ik zit in geen enkele visie ingegraven. Ik ben ook maar zoals ieder van jullie iemand die op zoek is naar wat er nu werkelijk aan de hand is.
In dat verband ben ik vandaag op een document gestoten dat mijn oren in alle richtingen heeft doen flapperen. Het is een rapport van het hoogste niveau en naar mijn inschatting ook van het hoogste belang. Ik wil mij hierover nog wat verder informeren maar in mijn volgende nieuwsbrief zal het wellicht hierover gaan.

met vrije, kritische en soevereine groeten,
Peter Vereecke
Peter_vereecke@hotmail.com – 055/312075

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.