Wanneer wetenschap een religie wordt 1


Waar wetenschap voorheen de pretentie had een tegenpool te vormen voor religie, zijn ze vandaag de dag zelf geheel hervormd tot religie die pretendeert wetenschap te zijn.

Wetenschap en religie tonen zich Waarheid-onwaardig en zullen daarom nooit mijn geloof en trouw verwerven!

Zoals vele eeuwen eerder het geloof en religie werd ge- en misbruikt voor macht en onderdrukking, is nu de wetenschap vervallen tot eenzelfde soort laaghartigheid. En ik kan het al horen zeggen dat we niet alles over één kam mogen scheren, dat de extremisten niet representant zijn voor gans het gebied. Dat soort bedenkingen weerlegt niet wat ik hier naar voor schuif!

Eerder werd de hoofdoek van moslima’s verboden. Maar omdat een monddoek wel past bij het huidige wetenschappelijke virusgeloof, zou dit dan aan ieder opgedrongen mogen worden? Neen!
Het geloof in de dodelijkheid en besmettelijkheid van dat virus werd ons opgedrongen. Men heeft gespeeld met de menselijke waarden en zwakheden. Al van bij oorsprong zijn er mensen volop meegegaan in dat geloof. Dat is hun recht.

Maar ik geloof niet in de aangekondigde dodelijkheid van het virus.

Ik geloof niet in de aangekondigde besmettelijkheid van het virus.

En ik geloof niet in het vermeende gevaar van het virus.

Ongeacht wat ik wel geloof over dit virus, verkies ik trouw te blijven aan het geloof dat ik boven alles stel.

Door de huidige virocraten zal ik als ketters en gevaarlijk kunnen bestempeld worden. Maar dat is dan omdat ik niet meega in hun geloofsovertuigingen. Zij claimen de waarheid te kennen en de wijsheid in pacht te hebben, net zoals de religieuze campagnevoerders dat vroeger ook al pretendeerden. Maar dat hebben ze niet! Het wetenschappelijk brein is onvoldoende groot om de gehele schepping en de onderlinge werking te kennen. Geen enkel menselijk of digitaal brein zal ooit groot genoeg kunnen worden om gans de schepping en het geheim van het leven te snappen. Het is pure verwaandheid om maar te veronderstellen dat iets of iemand de volledige waarheid kent en vertegenwoordigt.

Hoe wetenschap religieus wordt

Men vreest, neemt aan, veronderstellen en voorspellen, en verkondigen dat als de waarheid.

Men heeft tevens, zoals iedere religie dat voorheen ook al deed, een schuld en boete systeem geïnstalleerd om de ongelovigen te dwingen mee te gaan in hun geloof en de afvalligen te bestraffen of bannen.

Politiek wordt voor het karretje van de virus-religie gespannen of hebben het geloof in virocratie voor hun eigen karretje gespannen. Kerk en staat dienden gescheiden te worden. Vandaag dienen wetenschap en staat gescheiden te worden.

Wanneer de wetenschap zich met politiek bemoeit gaat alle menselijkheid verloren.

Politie is hervormt tot moderne kruisvaarders die ieder die weigert mee te lopen in het opgedrongen geloof, financieel de pan in hakt en daarbij het verontwaardigende geweld niet schuwt.

De inquisitie is vandaag samengesteld door virologen, moraalfilosofen, immunologen en meer van dat soort ‘experten’.

Bepaalde rechters menen, omdat zij hun geloof in deze religie hebben gesteld of er klakkeloos in meegaan, ze het recht hebben om de mens die niet in dit geloof meegaat en zich niet schikt naar de nieuwe religieuze regels, te mogen berechten. Elke rechter die zich zo eenvoudig voor het virocratisch karretje laat spannen is niet bevoegd recht te spreken en hun rechtbank wordt niet erkend!

Tevens zijn er ook schandalig veel mensen die geen helder standpunt hebben ingenomen. Zij geloven ook niet in de sprookjes over dat virus maar doen ondertussen maar rustig mee met de maatregelen omdat ze meer belang hechten aan hun individuele geneugtes dan aan de waarheid of gevolgen van leugens. Heimelijk doen ze gewoon hun eigen ding. En wanneer ze betrapt worden, hangen ze de onwetende of onschuldige uit in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen.
Zij verkloten het voor diegenen die zeer helder niet meelopen met het opgedrongen geloof!

Mijn standpunt

Ieder is vrij om zijn of haar godheid, religie of geloof te kiezen.
Dit virus en alles wat er rond hangt is gewoon niet mijn god en maakt geen deel uit van het geloof dat ik boven alles stel.

Ik hecht geen geloof aan de staats-experten en hun beweersels, noch aan de bekwaamheid van een regering die hen volgt of gebruikt. Maar ik vorm geen gevaar voor hun gelovigen. Al wat er over mensen zoals ik beweerd wordt is vals en enkel bedoeld om hun gelovigen tegen ons op te zetten en ons op die wijze te overhalen in hun geloof mee te draaien.

Maar ik herhaal het nogmaals, ik geloof niet in hun artificiële god, hun wetenschap, hun geloof, hun voorwendsels, hun voorspellingen noch in hun predikanten en geloofsbelijders. Hun geloof is vijandig. Het maakt mensen bang, sluit mensen uit, verplicht mensen hun gezicht te verbergen, drijft gezinnen en families uit elkaar, dwingt tot afstand houden, wil dat ieder zich laat volsmeren en volspuiten met vreemde zelfgemaakte stoffen, verhindert de vrije handelsgeest, stellen de digitalisering boven de natuurlijkheid, enz… Zo scheppen ze wantrouwen, onenigheid, afscheiding en onmenselijkheid. En dat allemaal zogezegd in naam van veiligheid, gezondheid en solidariteit.

Maar in werkelijkheid is de huidige virocratie een ziekelijke vorm van controle en biedt het helemaal geen gegarandeerde veiligheid, verkracht het solidariteit, minacht het onze natuurlijke gezondheid en menselijke waardigheid en ondermijnt het onze aangeboren vrijheid te zijn wie we zijn en de waarden hoog te houden die bij onze natuur passen.

Geen enkel mens beschikt over voldoende waarheid, oprechtheid en goedheid om een andere mens te besturen zonder zijn toestemming!


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een gedachte over “Wanneer wetenschap een religie wordt