Open brief aan de koning en leden van het Koninklijke huis.


[Open brief aan de koning verzonden naar requests@kppr.be]

Geachte en edelwaardige,

Graag, ondanks eenvoud en gebrekkig protocol, verzoek ik u deze open en publieke boodschap aan de leden en het hoofd van het koninklijke huis door te geven.

Mijn verzoek aan u is zeer eenvoudig maar noodzakelijk.
Dit land, onze samenleving en elke vorm van samenleving wereldwijd is op weg naar de ondergang en lijkt zich er niet van te kunnen herstellen.
U, leden van het koninklijk huis, bent daarbij voor mensen zonder titel of adellijke functie niet tot nauwelijks bereikbaar.
Toch onderneem ik met dit schrijven een poging om ook tot uw hart en hoofd door te dringen.

Waar gaat dit schrijven over:

“De mogelijkheid tot onderling en wederzijds respect is de basis van elke werkende relatie en samenleving.”

Wanneer leden van een regering, politieke partij, lobbyisten, pers, expert, wetenschap, enz. woorden spreiden, beslissingen, wetten en regels uit- en doorvoeren welke de mogelijkheid voor onderling en wederzijds respect ondermijnen of erger, wederzijds respect onmogelijk maken,
dienen deze per onmiddellijk een halt toegeroepen te worden en hen de gelegenheid gegeven om zich te herpakken of uit hun ambt, functie of titel ontheven te worden.

De koning zoals Koning voor mij is, is degene die ten dienste van het volk, dit verzoek tot in stand houden van de mogelijkheid voor wederzijds respect, niet zonder gevolg kan en mag laten liggen.
U wie dit als eerste onder ogen krijgt en verder leest, zal begrijpen dat wanneer we elk die mogelijkheid in de kiem gaan smoren, we bijdragen aan de ondergang van respect, eerbied en warmhartige waardigheid.

Dit land, onze en elke andere samenleving kampt met problemen die niet meteen op te lossen zijn. Maar wanneer machtsfiguren en bestaande autoriteiten dingen uitkramen, neerpennen of uitvoeren welke wederzijds respect onmogelijk maken vervalt de mensheid naar strijd, chaos, onherstelbaar leed en duisternis.
Dit druist in tegen de wetten van Het Leven zelf.

“Ken Uzelf en doe geen kwaad opdat het kwaad u niet beheersen kan!”

Als levende mens onder het volk, laat ik u weten dat het volk steeds verder en verder verdeeld geraakt. Uw regeerders, hun experten en hun pers veroorzaken extreme verdeeldheid onder het mom van zorg, veiligheid en gezondheid. De spelregels van hun spel worden voortdurend aangepast zodat niemand winnen kan. Zelfs de mensen die de spelregels nauwkeurig volgden hebben daardoor niets kunnen bijdragen aan het winnen van dat spel. Nu worden ze via pers en media opgejut om de toeschouwers als oorzaak te duiden voor het verliezen van dit spel. Echter, wie de regels tijdens het spel verandert is de ware veroorzaker van ieders verlies.

De strijdlust neemt hierdoor per moment toe onder alle kampen. Het vertrouwen verdwijnt zienderogen en zelfs respect wordt niet meer gerespecteerd. Wie blind blijft hiervoor is deel van die kwaal.
Het volk is niet gediend met afgedwongen en eenzijdig respect, blinde gehoorzaamheid aan macht en machtsvertoon en afgedwongen solidariteit. Want dat vormt basis voor verdoken slavernij en leidt onherroepelijk naar revolte.
Wie enkel het zijne respecteert kent het Ware Respect niet, is respectloos en hoort daarvoor niet gerespecteerd noch gewaardeerd te worden.

Ik behoef geen geld van u, geen schouderklop noch standaard-antwoord.
Wij, de levende mensen die ons bestaan inzetten om wederzijds respect mogelijk te houden, vragen de leden en het hoofd van het koninklijke huis om die kwaadwillige onderdanen onder uw politiekers, uw persmensen en uw experten onmiddellijk en openlijk tot de orde te roepen en hen streng aan te manen de mogelijkheid tot wederzijds respect te respecteren en er naar te spreken en handelen.
Dit impliceert een einde maken aan alle acties, regels, handelingen en houdingen welke wederzijds respect niet dienen of onmogelijk maken. Dit impliceert tevens het beëindigen van elke vorm van goedkeuring en meewerken aan wetten, regels, acties en houdingen welke de mogelijkheid tot wederzijds respect verhinderen, ondermijnen of onmogelijk maken.

Dit vraag ik u als soeverein en levende mens, man onder de mannen (her)schepper en bewaker van de mogelijkheid tot onderling en wederzijds respect in dienst van Het Leven en de Natuurlijke Bron van waaruit alle leven ontsproten is.

Het gaat fout, we glijden af naar een herhaling van een donker stuk in de geschiedenis en wanneer wij samen, u, ik en iedereen die we bereiken kunnen, zich inzetten tot het handhaven van de mogelijkheid tot onderling en wederzijds respect, dan, zelfs wanneer er niet rechtstreeks of meteen zichtbaar wederzijds respect is, brengen we dit licht van de Natuurlijke Bron weer tot leven en onder de mensen.

Geschreven met een hart voor respect en eerbied
kijk ik uit naar de opvolging van mijn verzoek.

Edelachtend,
dennis: deridderⓈ

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.