Nuttige documenten


Wanneer Vrijheid je echt dierbaar is, LEES DAN ZEKER DIT BOEK!
Het meest gevaarlijke bijgeloof


 

Omdat een ondertekend document toch wat afschrikt en mensen niet snel geneigd zijn om hun verantwoordelijkheid schriftelijk te bevestigen en ondertekenen, vind je hier heel wat nuttige documenten. Deze zijn vrij te gebruiken om jezelf en je naasten te beschermen.


GENEESKUNDIG

De Artseneed zoals beschreven bij de Orde der Artsen.

Deze eed heeft iedere arts gezworen. Aan deze eed zijn zij gebonden en dienen zij zich te houden. Wanneer uw arts u tracht te overhalen iets in uw neus of lijf te laten steken, herinner hem of haar dan aan deze eed!
Ordomedic _ Artseneed

We zijn geen proefkonijnen!

Kan iemand die het vaccin toedient deze clausule zonder probleem ondertekenen? Zeker?
Laat het dan maar tekenen. Aansprakelijkheid kan men dan niet meer naast zich neerleggen.
Vaccinatie-Veiligheidsclausule

Overeenkomst van aansprakelijkheid!

Tussen de vaccin aanbieder(s) en de vaccin ontvanger.
Mededelingen en voorwaardelijke aanvaarding bij verplichte vaccinatie.
VaccinatieOvereenkomst

Kennisgeving van weigering tot vaccinatie!

Dit document geeft je 100 argumenten om het vaccin te weigeren en tegelijk is het jouw claim tot soevereiniteit!
VaccinatieKennisgevingClaim


GERECHTELIJK

Een PV omwille van het niet respecteren van een maatregel?

Document die je kan gebruiken om jezelf te beschermen met je rechten in tijden van dictatoriale maatregelen. Maak er wijselijk gebruik van. Gebruik nooit geweld, spreek rustig en weet dat je recht in je schoenen staat. Weet ook dat de politieambtenaren soms in een moeilijke positie zitten…
Form_weigering_PV


POLITIEK

Kennisgeving van aansprakelijkheid, tevens strafbaarstelling

Het is onacceptabel wat er in ons land gebeurt onder het voorwendsel van COVID-19. Op basis van deze strafbaarstelling stelt u de door u gekozen regering beambte persoonlijk en ambtelijk aansprakelijk voor het door hun leiding geven aan en hun betrokkenheid bij meervoudige misdaden tegen de menselijkheid.
Kennisgeving van aansprakelijkheid, tevens strafbaarstelling – BE


SOEVEREINITEIT

Omdat Vrijheid een aangeboren en natuurlijk recht is, is deze link de moeite waard om te volgen en de twee artikelen goed te lezen.

Je kan weer genieten van je mensenrechten, beheer voeren over je eigen trust, niet meer gebruikt worden door de staat maar door de staat onderhouden worden

Onderstaande noodzakelijke documenten kan je ook in docx en pdf versie hier vinden.
LET WEL! Je dient deze nog wel aan te passen voor Belgisch gebruik. DUS: lees je daarom hier eerst goed in.

Verklaring beneficiaire aanvaarding

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, waarmee derde partijen, commercieel handelend op voorkennis van de Zuivere Aanvaarding-assumptie en de Cestui Que Vie Dead at Sea presumptie, kunnen worden betekent.
0000.2021_VBA_CQV-LLC.Vdf

Begeleidend schrijven VBA

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, waarmee claimende, vorderende en eisende derde partijen zonder erfrecht, kunnen worden betekent.  Vorderingen van Aanvaardbare beneficiaire derde partijen, worden aan de afwikkeling van de nalatenschap, toegevoegd.
0000.2021_CQV-LLC-Promissory Note

Algemene Volmacht

Bestudeer eerst alle voorgaande stappen en info voor je aan deze documenten begint.
0000.2021_ALGEMENE_VOLMACHT_CQV.LLC.Handmatig.TrustBelastingdienst

Begeleidend schrijven AV

Te gebruiken samen met document hierboven.
0000.2021_ALGEMENE_VOLMACHT_CQV.LLC.Handmatig.Begeleidend_schrijven