Het meest gevaarlijke (bij)geloof


De vragen:

 1. Is er een methode, waardoor een willekeurig aantal individuen aan iemand anders het morele recht kan geven om iets te doen, waarvan niemand van de individuen zelf het morele recht heeft het te doen?
 2. Hebben zij die politieke macht uitoefenen (presidenten, wetgevers etc.) het morele recht om dingen te doen, waarvan andere mensen niet het morele recht hebben om te doen? Zo ja, van wie en op elke wijze verkregen zij dit recht?
 3. Bestaat er een proces (bijvoorbeeld grondwetten, verkiezingen, wetgeving) waardoor menselijke wezens een immorele daad in een morele daad kunnen omturnen (zonder de daad zelf te veranderen)?
 4. Als wetgevers en wetshandhavers dwang en macht gebruiken in de naam van wet en overheid, dragen ze dan dezelfde verantwoordelijkheid voor hun daden als een ander mens die dezelfde daad op eigen initiatief zou hebben verricht?
 5. Als er een conflict bestaat tussen het morele geweten van een individu en de geboden van een politieke autoriteit, is het individu dan moreel verplicht om iets (in zijn ogen) moreel verkeerds te doen om de “wet te gehoorzamen”?

(Zie Antwoorden onderaan)


Larken Rose

schreef een boek over het meest gevaarlijke (bij)geloof wat de mensheid momenteel in haar greep houdt en waar de afgelopen 100 jaar meer dan 262 miljoen doden aan zijn toe te schrijven.

Het geloof in externe autoriteit – het idee dat het individu ooit een verplichting heeft om zijn eigen oordeel en besluitvormingsproces te negeren ten gunste van het gehoorzamen van een ander.

10609655_313115492202492_7667568439814776321_n (1)

Het boek is als pdf gratis te downloaden en te lezen:
Het meest gevaarlijke bijgeloof door Larken Rose. (Nederlands)
The Most Dangerous Superstition by Larken Rose. (Engels)

Maar voor mensen beginnen hier een korte waarschuwing.

——

Wat je in dit geloofboek aantreft gaat, naar alle waarschijnlijkheid, direct in tegen wat je is geleerd door je ouders en je leraren, wat je is verteld door de kerken, de media en de regering, en veel van wat jij, je familie en je vrienden altijd hebben geloofd. Ondanks dat, is het de waarheid, zoals je zult ontdekken als je jezelf toestaat het onderwerp objectief te overwegen. Niet alleen is het de waarheid, het kan wel eens de meest belangrijke waarheid zijn die je ooit zult horen.

Meer en meer mensen ontdekken deze waarheid, maar daarvoor is het noodzakelijk verder te kijken dan vele eerder aangenomen overtuigingen en diepgeworteld bijgeloof, om de levenslange indoctrinatie opzij te zetten en een aantal nieuwe ideeën open en eerlijk te onderzoeken. Als je dit doet, zul je een dramatische verandering ervaren van hoe je de wereld ziet. Dat zal in het begin vrijwel zeker ongemakkelijk voelen, maar op de lange termijn is het de moeite zeker waard. En als genoeg mensen ervoor kiezen om deze waarheid te zien, en die omarmen, zal het niet alleen het wereldbeeld van die mensen drastisch veranderen, maar het zal de wereld zelf drastisch veranderen, ten goede.

——

Het boek is zeer lezenswaardig en laat je goed nadenken over hoe onze wereld momenteel in elkaar zit.

Voor de mensen die het boek wellicht te veel vinden of alvast de kern willen hebben, Larken Rose geeft een samenvatting van 2 minuten in onderstaande youtube.

 


——
De meeste mensen, die kijken naar de wereld vol problemen met zijn lange geschiedenis van onrecht en menselijk lijden, zullen sociale misstanden toeschrijven aan hebzucht, onwetendheid, haat, of gebrek aan medeleven voor anderen. Zelden overweegt iemand de mogelijkheid dat zijn eigen opvattingen, waarnemingen en overtuigingen misschien de grondoorzaak zouden kunnen zijn van het meeste lijden in de wereld.

10556344_358304397651798_3709558894062391209_nMaar in bijna elk geval is dat zo.

Het allergrootste deel van diefstal, afpersing, intimidatie, lastigvallen, mishandeling en zelfs moord – dus het overgrote deel van de menselijke onmenselijkheid tegen de medemens – komt niet van hebzucht, haat en intolerantie dat zich in onze harten verbergt, maar van één verderfelijke en bijna universele aanname, één onbetwijfeld geloof, één irrationeel, met zichzelf tegenstrijdig bijgeloof dat alle nationaliteiten, alle religies, alle rassen, alle tijden, en alle inkomensklassen heeft geïnfecteerd.

Als de mensheid dit verkeerde idee zou kunnen opgeven, zelfs zonder verder een greintje wijsheid of medeleven te vergaren, zou het grootste deel van het onrecht en de onderdrukking in één keer verdwijnen. Maar dit kan niet gebeuren voordat mensen klaar en bereid zijn om hun oordelende ogen naar zichzelf te richten om hun eigen geloofssystemen objectief te onderzoeken, te herkennen en te begrijpen, en uiteindelijk afstand te doen van het meest gevaarlijke bijgeloof.
——
Morality-doing-what-is-right-regardless-of-what-you-are-told-obedience-doing-what-you-are-told-regardless-of-what-is-right

Larken Rose – www.larkenrose.com– laat zien dat als we de wereld willen veranderen we bij onszelf moeten beginnen. Onze geloven, onze gedachten, onze emoties maar vooral onze handelingen scheppen de realiteit waarin we leven.

Door onze eigen waarde te kennen, zelf na te denken en niet langer blind autoriteiten te vertrouwen en braaf hun orders op te volgen kunnen we onszelf vrijer maken en ook direct onze omgeving beter inrichten op het voortbestaan van onszelf en onze naasten.

10012736_10152140126952713_1727109686_o (1)

Aanverwante informatie en artikelen:

-) Het meest gevaarlijke bijgeloof door Larken Rose. Gratis PDF (Nederlands)
-) Bestel een papieren versie of EPUB versie van – Het meest gevaarlijke geloof. 
-) The Most Dangerous Superstition by Larken Rose. Gratis PDF (Engels)
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Non Aggression Principle
-) Staatsonderwijs; Indoctrinatie tot blinde gehoorzaamheid
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) The Story of the Tiny Dot
-) Discussie over Voluntarism vs Authority

10551080_864497656895289_8368696830183419080_n

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! Je bent je er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

Dit stuk mag daarom dan ook vrij door iedereen worden overgenomen op websites, blogs, etc. Daarnaast nodigen we lezers uit om het door te sturen aan familie, vrienden en kennissen. En het te delen op sociale media zoals, facebook, twitter, googleplus, etc.  Hoe meer mensen bekend raken met deze informatie hoe beter. Zet bij een eventuele repost wel graag de bron erbij, zodat lezers zich verder in de achterliggende materie kunnen verdiepen als ze dat willen.

Spreading-the-Word
(BRON: Mensenrechten.org | Be the change you want to see in the world. ~ Gandhi)


 

 

.

 

Antwoorden

  1. Rechten bestaan niet van nature, maar worden toegekend. Het is in theorie mogelijk, dat een individu zichzelf niet het morele recht toekent om (bijvoorbeeld) te doden, maar dat recht wel toekent aan een ander, bijvoorbeeld omdat hij goede redenen heeft om aan te nemen dat die persoon, of instantie, over betere hulpbronnen (bijvoorbeeld een betere informatievoorziening of beoordelingsvermogen) beschikt dan hijzelf om tot een rechtvaardig besluit te komen. In de praktijk blijken deze hulpbronnen en vermogens vaak dubieus en zou een lekenrechter tot een beter oordeel komen, maar dat is een andere discussie.
  2. Zie 1; rechten bestaan niet van nature, maar worden toegekend. Zij die politieke macht (Rose bedoelt hier waarschijnlijk: positiemacht) uitoefenen, verkregen deze macht omdat andere mensen ze deze macht toekenden, of indirect: de positie die macht toekennen. Dit staat los van moraliteit, al hanteren de mensen die rechten en macht toekennen hierbij (mede) morele principes.
  3. Deze vraag is naïef. Een daad heeft geen betekenis, en kan dus niet moreel beoordeeld worden, zonder een context. Een man die een andere man met een knuppel in elkaar slaat is een misdadiger, vinden de meeste mensen. Hun mening verandert totaal, als ze horen dat die man dat deed omdat de andere man een inbreker was. En weer slaat hun mening om, als ze horen dat de inbreker een dementerende oud-bewoner van het huis is. Dezelfde daad, twee keer een diametrale perspectiefwisseling door een uitgebreidere context.

   Constituties en wetten zijn formalisaties van morele principes. Verkiezingen zijn een gebrekkige peiling van de morele overtuigingen van de kiezers. De moraliteit van een daad verandert niet door verkiezingen, constitutie of wet. Deze blijft afhankelijk van de moraliteit van degene die het oordeel velt en de context van de daad.

  4. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar daden. Na de Neurenbergprocessen is er nu internationaal een consensus, dat wie een misdadig bevel van een superieur opvolgt, schuldig is. Dus: ja.
  5. Morele stelsels verschillen tussen mensen, en van het morele stelsel dat impliciet ingebed ligt in de wet. Er zijn daarom voortdurend conflicten tussen deze stelsels. Kleine discrepanties kunnen mensen meestal nog wel overbruggen. Zijn deze ernstig, bijvoorbeeld een pacifist in het leger of een salafistische ambtenaar die handen moet schudden, dan kan je je inderdaad afvragen, of deze organisatie de juiste plek voor deze persoon is.

Omdat elk moreel stelsel zichzelf moreel superieur acht aan andere morele stelsels, is het per definitie immoreel om wat voor moreel compromis dan ook te sluiten.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.