Hersenspoeling herkennen, voorkomen en ongedaan maken. 1


De term ‘brainwashing’ (hersenspoelen) werd voor het eerst gebruikt in de jaren 50 van de vorige eeuw door de Amerikaanse journalist Edward Hunter, die verslag deed van de behandeling van Amerikaanse soldaten in Chinese gevangenkampen tijdens de oorlog in Korea. Hersenspoeltechnieken worden al beschreven in het Egyptische dodenboek en toegepast door mishandelende partners en ouders, zelf uitgeroepen mediums, sekteleiders, geheime genootschappen, zogenaamde experten en dictators, om mensen eronder te krijgen en ze schijnbaar gewillig te manipuleren. Deze technieken hebben geen fantastische wapens nodig of exotische krachten, maar vereisen wel een begrip van de menselijke psyche en de wil om daar misbruik van te maken. Door deze technieken beter te begrijpen kun je leren op wat voor manier jij en anderen hiertegen beschermd kunnen worden.

Deel1

Hersenspoeltactieken herkennen

 1. Diegenen die een poging doen om anderen te hersenspoelen zullen hun slachtoffers vaak kiezen onder zwakke en kwetsbare mensen of deze in een zwakke en kwetsbare positie brengen. Niet iedereen is een geschikt doelwit voor gedachtecontrole, maar sommige mensen zijn meer vatbaar voor bepaalde vormen ervan, gedurende een bepaalde tijd in hun leven. Een handige manipulator weet waar hij/zij op moet inspelen en kiest mensen uit die een moeilijke periode in hun leven doormaken vanwege een verandering waar ze zelf wel of niet aan hebben bijgedragen. Mogelijke kandidaten zijn:
  • Mensen die geen duidelijk doel hebben in het leven.
  • Mensen die hun baan hebben verloren en bang zijn voor de toekomst.
  • Mensen die onlangs zijn gescheiden, vooral wanneer de scheiding moeizaam is verlopen.
  • Mensen die leiden aan een langdurige ziekte, zeker ziektes die ze zelf niet begrijpen.
  • Mensen die een geliefde hebben verloren, zeker als ze een hele goede band hadden met die persoon en weinig andere vrienden hebben.
  • Jonge mensen die voor het eerst alleen van huis zijn.

 2. Let op mensen die jou of iemand die je kent proberen te isoleren. Als mensen die iets tragisch meemaken of een andere grote verandering in hun leven en daardoor eenzaamheid ervaren, dan kan een vaardige hersenspoeler deze gevoelens van eenzaamheid versterken. Deze isolering kan verschillende vormen aannemen.
  • Mensen kunnen ervan weerhouden worden om contact te hebben met vrienden en familie.
  • Mensen kunnen als gevangenen van elkaar gescheiden worden terwijl ze worden blootgesteld aan subtiele of openlijke vormen van angstwekkende beïnvloeding.

 3. Let op aanvallen op het zelfbeeld. Hersenspoelen werkt alleen wanneer de dader een superieure positie heeft of inneemt ten opzichte van het slachtoffer. Dit betekent dat het slachtoffer afgebroken zal moeten worden zodat de dader het slachtoffer weer opnieuw op kan bouwen naar zijn of haar beeld. Dit kan gedaan worden met mentale, emotionele of uiteindelijk fysieke middelen, lang genoeg om het doelwit fysiek en emotioneel uit te putten.
  • Mentale martelingen kunnen beginnen door te liegen tegen het slachtoffer en daarna verder te gaan met het intimideren of voor schut zetten van die persoon. Deze vorm van marteling kan met woorden worden gedaan of gebaren die variëren van een uitdrukking van afkeuring tot het binnendringen van de persoonlijke ruimte.
  • Emotionele martelingen zijn niet bepaald aardig, natuurlijk, maar beginnen met beledigende woorden waarna er verder wordt gegaan met pesten, intimideren of andere ontmenselijkende dingen, zoals vrijheidsberoving, vernederingen, onteren van de goede naam, enz.
  • Fysieke martelingen kunnen iets zijn als bij de keel grijpen, neergesmeten worden, opgesloten worden, enz.

 4. Let op personen die proberen om het ‘bij de groep horen’ aantrekkelijker te maken. Samen met het afbreken van de weerstand van het slachtoffer is het belangrijk om in een schijnbaar aantrekkelijker alternatief te voorzien vergeleken met wat het slachtoffer gewend is voor hij/zij in contact kwam met de hersenspoeler. Dit kan gedaan worden middels een aantal verschillende methoden:
  • Alleen contact toestaan met anderen die al zijn gehersenspoeld. Dit creëert een vorm van groepsdruk waardoor het nieuwe slachtoffer wordt aangemoedigd om net als de groep te zijn en erdoor te worden geaccepteerd. Dit kan kracht bij worden gezet middels mediaberichten, verklikkers of strikter middels uniforme kledingvoorschriften en andere rigide regels.
  • Het herhalen van een boodschap of reciteren van dezelfde teksten keer op keer, waarbij vaak bepaalde woorden sleutelwoorden of tekstgedeelten worden benadrukt.
  • Het slachtoffer krijgt nooit de tijd om na te denken. Dit kan betekenen dat het slachtoffer wordt gebombardeerd met herhaalde verhandelingen over onbegrijpelijke onderwerpen, waarbij het stellen van kritische vragen ontmoedigd wordt.
  • Het presenteren van een ‘ons tegen de rest’ mentaliteit, waarbij de gedachteleider de waarheid spreekt en de andersdenkenden ongelijk hebben. Het doel is blinde gehoorzaamheid, tot het punt waarbij het slachtoffer zijn of haar leven wijdt aan de hersenspoeler en diens gestelde doelen.

 5. Vaak zullen hersenspoelers beloningen geven als het slachtoffer is ‘bekeerd’. Is het slachtoffer eenmaal volledig gebroken en gehoorzaam, dan kan hij of zij worden geherprogrammeerd. Dit kan een paar weken duren tot meerdere jaren, afhankelijk van de omstandigheden waaronder het hersenspoelen plaatsvindt.

 6. Het aanleren van nieuwe manieren van denken door het slachtoffer. Veel van het herprogrammeren wordt gedaan door dezelfde operante conditioneringstechnieken van beloning en straf die werden gebruikt om het slachtoffer in eerste instantie mee te breken. Positieve ervaringen worden nu gebruikt om het slachtoffer te belonen voor het denken zoals de hersenspoeler dat wenst, terwijl negatieve ervaringen worden gebruikt om de laatste sporen van ongehoorzaamheid te bestraffen.

 7. Spoelen en herhalen. Hoewel hersenspoelen effectief kan zijn en grondig, vinden de meeste hersenspoelers het nodig om de mate van controle die ze hebben over hun subjecten te testen. Deze controle gaan op verschillende manieren worden getest, afhankelijk van het doel van de hersenspoeler, waarbij de resultaten dienen om vast te stellen hoeveel bevestiging het slachtoffer nodig heeft om gehersenspoeld te blijven.

Deel2

Het herkennen van iemand die is gehersenspoeld

 1. Ga op zoek naar een mengeling van fanatisme en afhankelijkheid. Slachtoffers van hersenspoelen kunnen overkomen als zijnde gericht op de groep, en/of de leider, tot aan het obsessieve aan toe. Tezelfdertijd lijkt het erop dat ze niet in staat zijn om problemen op te lossen zonder de hulp van de groep of diens leider.

 2. Zoek naar een ‘ja-knikker’. Slachtoffers van hersenspoelen zullen zonder vragen te stellen zich conformeren aan alles wat de groep of hun leider dicteert, zonder zich bezig te houden met de problemen die deze blindelingse volgzaamheid met zich meebrengen of de gevolgen ervan. Ze kunnen zich ook afkeren van mensen die hun interesse in de hersenspoeler niet delen.

 3. Let op tekenen dat iemand zich uit het dagelijks leven terugtrekt. Slachtoffers van hersenspoelen hebben de neiging om gelaten te zijn.
  • Sommige slachtoffers gaan hun boosheid opkroppen, wat leidt tot depressie en een scala aan fysieke problemen, en uiteindelijk kan leiden tot zelfmoord. Anderen richten hun boosheid op iedereen die zij zien als de oorzaak van hun problemen, vaak door middel van verbale of fysieke confrontatie.

Deel3

Het ongedaan maken van de hersenspoeling

 1. Maak de persoon duidelijk dat hij of zij is gehersenspoeld. Dit zal vaak gepaard gaan met ontkenning en angstige gevoelens, omdat de persoon dingen in twijfel moet gaan trekken zonder geoefend te zijn in het stellen van kritische vragen. Geleidelijk zal de persoon zich ervan bewust worden in hoeverre hij of zij is gemanipuleerd.

 2. Stel de persoon bloot aan ideeën die in tegenspraak zijn met de hersenspoeling. Laat meerdere opties zien zonder meteen een teveel aan opties te geven omdat dit overweldigend kan zijn. Hiermee kan het slachtoffer nieuwe, gezichtspunten worden geboden waarmee de overtuigingen die zijn ingebrand door de hersenspoeler kunnen worden uitgedaagd.
  • Sommige van deze contrasterende ideeën kunnen op zich weer een eigen vorm van manipulatie met zich meedragen. In zulke gevallen is het handig om zoveel onbevooroordeelde uitingen van deze ideeën op te zoeken als mogelijk is.
  • Een sterkere vorm van deze blootstelling is door het subject te dwingen zich los te maken van de hersenspoelervaring door hem/haar het te laten dramatiseren, maar waarbij de patiënt wel opties krijgt om de hersenspoeling tegen te gaan. Dit type therapie vereist een therapeut die is opgeleid in psychodrama technieken.

 3. Moedig het subject aan om zijn/haar eigen beslissingen te nemen, gebaseerd op de nieuwe ervaringen. In het begin zal de persoon het idee om zelf beslissingen te nemen misschien beangstigend vinden of zich schamen vanwege het nemen van de ‘verkeerde’ beslissing, nu of in het verleden. Met een beetje oefening echter, zal deze angst weer vervagen.

Tips

 • Het is mogelijk om te herstellen van de effecten van hersenspoelen zonder de hulp van iemand anders. Studies in 1961 door psychiater Robert J. Lifton en psycholoog Edgar Schein hebben aangetoond dat slechts een paar van de POW’s die werden onderworpen aan Chinese hersenspoeltechnieken daadwerkelijk zich bekeerden tot het communisme, en dat die paar mensen, na de gevangenschap, hun overtuiging weer verwierpen.

Waarschuwingen

 • Hoewel bepaalde vormen van hypnose gebruikt kunnen worden voor het hersenspoelen is hypnose er niet synoniem aan. Hersenspoelen is een oppervlakkig systeem van beloning en straf om slachtoffers te beïnvloeden en het doel is altijd om de weerstand te breken van diegenen waar het op los wordt gelaten. Hypnose begint meestal met ervoor zorgen dat het doelwit zich ontspant, zoekt de diepere lagen van de menselijke geest op en werkt meestal niet met beloning en straf. Ondanks dat het dieper gaat werkt hypnose meestal sneller op een persoon in dan hersenspoelen.

(BRON wikihow.com)


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een gedachte over “Hersenspoeling herkennen, voorkomen en ongedaan maken.

 • T. Huisman

  Hervictimisatie en opnieuw het slachtoffer worden kan voor komen en is ook bij misbruik bekend. Wordt een sekteleider niet aan de tand gevoeld en worden die dubieuze praktijken niet onderzocht? Het denken voor zich zelf wordt lamgelegd want zij zijn die het weten en dit wordt je met geweld aangepraat. Men wil houvast en structuur. Vrijheidsberoving is strafbaar en het is geestelijk geweld tegen de wil in en je wordt willoos gemaakt en willen niet dat je voor je zelf denkt en dat kun je volgens hun niet. Je normen en waardenstelsel wordt met geweld omver geworpen.