Bewust Wakkere Mensen


Geen Vodje papier BE
Onze Grondwet is geen vodje papier!
Het grondrechtencollectief “Geenvodjepapier” werd opgericht naar aanleiding van de nationale invoering van de avondklok.

Carine Knapen (advocate) – Samen Sterk BE
Zeer nuttige posts bedoeld om de angst bij de bevolking weg te nemen door correct te informeren, de zaken in hun juiste context te plaatsen en hoop en perspectief te bieden.

Artsen voor Vrijheid BE
Artsen Voor Vrijheid is een neutrale, onafhankelijke organisatie die getuigenissen verzamelt van artsen en specialisten, zorgpersoneel en verpleegkundigen, wetenschappers en laboranten, patiënten en hun familie, zelfstandigen, werknemers en ouders.

World Doctors Alliance ENG
An independent non-profit alliance of doctors, nurses, healthcare professionals and staff around the world who have united in the wake of the covid-19 response chapter to share experiences with a view to ending all lockdowns and related damaging measures and to re-establish universal health determinance of psychological and physical wellbeing for all humanity.

Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020 (BPOC 2020) NL
doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus.

Lokaal Wakker Info BE
Lokaal Wakker is een nieuw communicatie infrastructuur voor de wakkere burgers die zich niet in slaap laten wiegen door MSM en virocraten. In deze groep vind je uitnodiging-links per gemeente / provincie.
De bedoeling is dat mensen zich kunnen verbinden en beginnen samenwerken tot actie.

Save Belgium BE
Save Belgium wil bijdragen aan een bewustzijnsverandering in België. Een verandering waardoor de mensheid verstandig, respectvol en zorgzaam omgaat met andere mensen, levende wezens en met de wereld waarin we bestaan.

Bewuste Burgers BE 
We zijn geïnteresseerd in wat er om ons heen gebeurt. Wat verdient onze aandacht? Welke beslissingen hebben impact op ons leven? Zijn we hier tevreden over? Staan we acher dit beleid? Willen we er iets aan doen?

STOP LOCKDOWN BE
Een belangrijke site wanneer je hier echt aan meewerken wil!

Lateraal Denken DE

Wij zijn democraten (print case 19/22083). Extreemrechtse, extreemlinkse, fascistische, onmenselijke ideeën hebben geen plaats in onze beweging. Hetzelfde geldt voor alle vormen van geweld.

Constitutionele beschermers: “Grote aantallen mensen die hebben gedemonstreerd zijn geen rechts-radicalen” (Bron: welt.de)

Over – Corona (hoe-erg-is-corona-echt.be) BE
Deze site is opgezet voor het verzamelen van statistieken die helpen de ernst van de COVID-19 oversterfte in te schatten.

Viruswaanzin BE
Viruswaanzin laat zich niet in met de vraag wat de achterliggende bedoeling zou zijn van deze maatregelen. Iedereen mag daar in een democratie een mening over hebben. Viruswaanzin wil alle mensen zonder onderscheid verenigen in de strijd tegen de desastreuze en waanzinnige maatregelen.

Referendum Partij BEParti Referendum BE 
Een samenleving waarin de inwoners enkel het instrument van verkiezingen hebben en enkel invloed uitoefenen door de keuze van haar vertegenwoordigers is volgens ons geen democratie.
Wij stellen voor om onze gemeenschap te democratiseren en de inwoners minstens volgende drie instrumenten te geven om de gemeenschap mee richting te kunnen geven. Het is tenslotte belangrijk voor de levenskwaliteit van miljoenen inwoners.
Het is onze samenleving, niet enkel die van politici.

Le parti Referendum veut rassembler les citoyens pour approfondir/renforcer/réparer la démocratie. Avoir son mot à dire dans la société, avoir le droit de diriger sa vie, c’est une condition pour l’existence d’une société saine. La démocratie est saine si les citoyens sont en mesure de défendre leurs droits.

Vrij soeverein BE
Je hebt waarschijnlijk al ontdekt hoe de huidige matrix / maatschappelijk systeem jou klein en in slavernij houdt? Nee, dan zal je op deze site de nodige info vinden.

World Wide Demonstration – BE

Vrijheid van meningsuiting
Vrij verkeer
Keuzevrijheid
Vrijheid van vergadering
Vrijheid van gezondheid

Stop World Control NL + ENG
Duizenden wetenschappers wereldwijd waarschuwen de mensheid voor een groot gevaar. Wat is hun boodschap? Artsen uit de hele wereld doen verbijsterende bekentenissen. Waaraan zijn ze schuldig? Een Google insider en Facebook whistleblower onthullen verbijsterende geheimen. Wat wordt er bekendgemaakt?

Ich Bin Anderer Meinung DE
Wij zijn een groeiende groep mensen die hebben begrepen dat deze grote crisis ook een geweldige kans is. Een kans om een nieuwe, betere democratie op te bouwen. Weg van het gebruikelijke partijsysteem, weg van het gebruikelijke partijdenken.

Viruswaarheid NL

Wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn het afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen.

Bruxelles Se Réveille / Brussel Wordt Wakker BE
Deze Feitelijke vereniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft tot doel de Code van Nurenberg te handhaven voor alle leden.

Terug naar BE
TERUG NAAR HET OUDE NORMAAL.
Deze website is bedoeld om al de verzwegen informatie in de media toch naar buiten te brengen.

Examples of letters you can write ENG
A site to bring together various pieces of writing; letters, articles, commentaries and campaigns.