Vrijheid in Beweging = een Wereld in Beweging

We begonnen als een platform, beweging en vereniging voor en met Vrije Dappere Belgen
die met eer en waarachtigheid, authenticiteit en integriteit
het natuurlijk recht op vrijheid behouden, bewaken en neerzetten.

Ondertussen naderen we een nieuw begin en transformeert weldra
ons platform naar een Centrum voor Vrijheid in Beweging.
We gaan ons steeds minder als een burgerlijk ongehoorzaam platform profileren,
maar blijven wel ten dienste staan voor lichamelijk, geestelijk en wezenlijk vrij bewegen.
Naast de vrije wandelingen komen er daarom binnenkort ook lessen QIGONG en specifieke coaching bij.

Wij danken alle waarheid- en vrijheidsstrijders met wie wij samen
het virocratisch en autoritair bewind ten einde brengen.
Wij zijn klaar voor een geheel nieuw hoofdstuk en houden net zoals voorheen
Vrijheid in Beweging.


Vrijheid is een natuurlijk recht en geen geschonken noch verworven recht en kan als dusdanig niet worden afgenomen.

Men dient u om de tuin te leiden, te bedreigen, te bestraffen of zelfs dood te maken om u van uw natuurlijk recht te doen afwijken. Men dient met krachtige bangmakende argumenten te komen om u aan te zetten uw vrijheid op te geven. En men is in staat om dit onder het mom van veiligheid, solidariteit en gezondheid te doen.

Wie gezond en nuchter nadenkt,
zich vragen stelt bij de wijze waarop we via mainstream media propagandistisch worden geïnformeerd,
zelf even de cijfers er bij haalt en zich breder informeert dan wat men overvloedig aan ieder voorschotelt,
zal beseffen wat er wordt gedaan om ons slaafs, gehoorzaam en volgzaam te maken. En dit zal falen!

Wij zijn geen schoolkinderen en laten ons ook niet als schoolkinderen leiden. Wij hebben de volwassen stem, kracht, en vrijheid om nee te zeggen. Nee tegen de wijze waarop men de mensen in deze wereld nu aan het sturen en vormen zijn.

Wij zijn vrije mensen.

ViB bestaat als platform en verzamelpunt waar alle Vrije Dappere Mannen en Vrouwen zich kunnen verenigen en gezamenlijk vrijheid in beweging brengen. Hierdoor scheppen wij de mogelijkheid om een werkbaar evenwicht te scheppen in een wereld onder invloed van verdeeldheid, waanzin en overheersing.

Wij Vrije Mensen zien het als onze plicht om evenwicht te brengen in deze wereld. Het staat ieder vrij om een eigen gedacht en mening te vormen. Maar te weinig mensen nemen die moeite. Teveel mensen volgen onnadenkend en blind wat men voorschotelt en gaan daardoor hun medemens eigengereid en misleid berechten, veroordelen en verklikken. Ongeacht wat je denkt of gelooft, niemand heeft het recht om de vrijheid van zichzelf of anderen te beroven. Niemand heeft het recht om solidariteit af te dwingen. Solidariteit is een vrije keuze en afgedwongen solidariteit is geen solidariteit.


Tijd voor actie.

Resoneert vrijheid in jouw hart? Wil je mee vorm geven aan de Beweging Voor Vrijheid?
Ben je gezond van geest en hart? En brandt ook bij jou het vuur van de actie?
Schrijf ons dan wie je bent, wat jou aanspreekt, wat jij kan en wil doen, en waarom.

Klik Hier

 

Eerst nog wat meer lezen?

Onze nieuwste berichten